Repons Rapid & Restorasyon Ijans

Staghorn koray nan Cane Bay, St. Croix. Photo © Kemit-Amon Lewis / TNC

Zepeda 2019 Avètisman Bonè ak Pwotokòl Repons RapidPandan ke menas kwonik pou resif yo tankou chofe oseyan, move kalite dlo, ak twòp lapèch mande pou aksyon jesyon alontèm yo dwe bese, evènman egi (pa egzanp, gwo tanpèt, devèsman lwil oliv) souvan mande pou yon seri trè diferan nan repons ijans imedya ak aktivite pou sekou. koloni koray ak repare yon resif. Abòde enpak rapid ak efikasman enpòtan pou ogmante chans pou koloni koray yo ak resif yo bati kontinye bay kominote lokal yo sèvis ki gen anpil valè.

Jounal Avètisman bonè ak pwotokòl repons rapid: Aksyon yo bese enpak la nan Siklon Twopikal sou resif koray, devlope pa Zepeda et al. (2019), prezante sis etap pou gide premye sekouris yo ak administratè resif yo sou aksyon yo dwe pran anvan, pandan, ak apre yon siklòn twopikal pou bese enpak yo sou resif koray yo.

Etap grafik pou aplikasyon pwotokòl avètisman bonè ak repons rapid
Etap 1: Planifikasyon ak preparasyon

Dekri aksyon yo dwe fè deyò a sezon siklòn twopikal, pou prepare e planifye pou sa ki nesesè pou aplike Pwotokòl la.

 

Etap 2: Avètisman Bonè

Dekri aksyon yo dwe fè pandan avètisman bonè a yon fwa yon siklòn twopikal prezan nan zòn nan, tou de pou faz apwoche ak retrè.

Etap 3: Evalyasyon rapid domaj

Dekri teknik yo itilize pou evalyasyon rapid ki pral aplike pou detèmine nivo domaj nan resif ak kantite debri dezas siklòn la trennen. Li pwopoze tou metòd pou bay priyorite ak idantifye sit ki bezwen repons imedya.

Etap 4: Repons Prensipal

Dekri aksyon prensipal repons ki bezwen fè imedyatman, le pli vit ke siklòn la te retire nan zòn nan. Men sa yo enkli netwayaj ak aksyon 'premye swen' Reef. Sa a se seksyon debaz pwotokòl la.

Etap 5: Repons Segondè

Dekri aksyon repons segondè ki bezwen fèt apre efò repons prensipal yo fini. Men sa yo enkli estabilizasyon nan ka zo kase estriktirèl, jesyon pepinyè, ak antretyen ak siveyans nan sit ede pandan repons prensipal la.

Etap 6: Aksyon apre repons

Dekri aksyon ki pral fèt yon fwa etap repons yo fini. Sa yo enkli devlopman yon plan restorasyon ak evalye efikasite sou aplikasyon Pwotokòl la.

Bato palangri atè nan Leone, Samoa Ameriken. Foto © Alice Lawrence/Depatman Marin ak Faune Sovaj Ameriken Samoa

Lòt latwoublay gen ladan bato atè ak epidemi maladi koray. Repons nan domaj mekanik koze pa baz yo sanble ak tanpèt, sepandan gen kèk diferans kle ak baz ki bezwen adrese an premye, tankou retire veso ak flit chimik (egzanp, gazolin, lwil oliv, oswa penti antisalissure). Repons nan epidemi maladi a depann de kalite, severite, ak limit epidemi an. Yon bon egzanp pwotokòl repons maladi koray se youn ki devlope nan Florid ak Karayib la pou maladi pèt tisi koray wòch.

Coral Reef Restoration Online Course

Pou plis enfòmasyon, gade Leson 6 nan Kou sou Entènèt Restorasyon Coral Reef la.

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »