Evalyasyon vilnerabilite

Evalyasyon vilnerabilite yo se zouti itil pou konprann efè chanjman klima sou sistèm natirèl ak kominote imen yo. Yo bay konsèy pou fè chwa ki enfòme sou anviwònman oswa revize priyorite konsèvasyon ak devlopman ak pran desizyon jesyon.

Evalyasyon vilnerabilite souvan adrese twa eleman kle nan vilnerabilite: ekspozisyon, sansiblite, ak kapasite adaptasyon. ref

Ekspozisyon - to ak grandè chanjman nan klima, variation, ak danje ke yon sistèm eksperyans (egzanp, mayitid, frekans, oswa dire nan yon evènman koray blanchi oswa yon evènman move tan ekstrèm, tankou yon Typhoon)

Sansiblite - degre ki yon sistèm ki afekte pa chanjman nan kondisyon klima oswa danje natirèl

Kapasite adaptasyon - kapasite nan yon sistèm fè fas ak oswa adapte yo ak chanjman ki gen ladan enpak sou anviwònman an oswa chanjman politik

Pandan ke ekspoze kondwi pa kondisyon klima ak danje, sansiblite ak kapasite adaptasyon yo enfliyanse pa faktè ekonomik, politik, kiltirèl ak enstitisyonèl. Grafik ki anba a montre eleman vilnerabilite yo epi mete aksan sou lyen ant ekosistèm ak kominote yo. ref

Dyagram vilnerabilite ki montre ko-depandans nan sistèm ekolojik ak sosyal (modifye soti nan Marshall et al. 2009).

Grafik frajilite ki montre ko-depandans nan sistèm ekolojik ak sosyal (modifye soti nan Marshall et al. 2009).

Poukisa evalye vilnerabilite?

Evalyasyon vilnerabilite bay de kalite esansyèl enfòmasyon ki nesesè pou planifikasyon konsèvasyon: 1) Idantifye ki espès, sistèm, oswa lòt objektif konsèvasyon gen plis chans yo dwe vilnerab; ak XNX) Konprann poukisa yo vilnerab.

Evalyasyon vilnerabilite ka ede:

  • Priyorite espès oswa ekosistèm pou aksyon jesyon
  • Byen distribye resous konsèvasyon yo
  • Idantifye aksyon ki diminye enpak negatif chanjman klima sou moun ak ekosistèm yo
Yon reprezantan gwoup fanm diskite fason pou enkli enkyetid ki soti nan enfim / eskli nan planifikasyon adaptasyon. Photo © TNC

Yon reprezantan gwoup fanm diskite fason pou enkli enkyetid ki soti nan enfim / eskli nan planifikasyon adaptasyon. Photo © TNC

Kesyon pou reflechi anvan ou kòmanse yon evalyasyon vilnerabilite ref

  • Ki objektif evalyasyon an? Èske li enfòme estrateji konsèvasyon, politik, oswa ogmante konsyans (edikasyon)?
  • Kiyès ki pral itilize enfòmasyon ki devlope nan evalyasyon vilnerabilite a? Ak pou ki rezon?
  • Èske gen objektif espesifik (eg, resif koray, agrikilti, kay ak enfrastrikti) oswa zòn jeyografik (egzanp, tout minisipalite a, yon MPA) nou vle evalye?
  • Ki kalandriye ak rezilta yo bezwen pou kondwi yon jesyon oswa desizyon politik?
  • Èske gen kote (zòn) oswa sèten kominote ki ka patikilyèman frajil e konsa priyorite pou yon evalyasyon?
pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »